วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

พระผงนะปถมัง อาจารย์ชุม ไชยคีรี ออกวัดดอนประดู่ จ.พัทลุง