วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

พระผงนะปถมัง อาจารย์ชุม ไชยคีรี ออกวัดดอนประดู่ จ.พัทลุง