วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

พระผงนะปถมัง อาจารย์ชุม ไชยคีรี ออกวัดดอนประดู่ จ.พัทลุง