วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2566

เหรียญหลวงพ่อคล้าย วัดเสมาเมือง พ.ศ.2510