วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

พระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตาราม พ.ศ.2536