วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

เจ้าแม่กวนอิม พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พ.ศ.2498