วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

เจ้าแม่กวนอิม พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พ.ศ.2498