วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

จตุคามรามเทพ วัดพระมหาธาตุ พ.ศ.2550