วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2566

พระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตาราม พ.ศ.2545