วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

พระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตาราม พ.ศ.2545