วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

เหรียญสมเด็จโต วัดอินทรวิหาร พ.ศ.2521