วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

พระผาลไถ อาจารย์ชุม ไชยคีรี วัดเขาเต่า พ.ศ.2497