วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

พระขุนแผนเคลือบ วัดใหญ่ชัยมงคล พ.ศ.2552