วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

พระขุนแผนเคลือบ วัดใหญ่ชัยมงคล พ.ศ.2552