วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

พระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตาราม พ.ศ.2539