วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

พระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตาราม พ.ศ.2537