วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

เหรียญเสมา หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก พ.ศ.2537