วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2566

พระลีลา 25 พุทธศตวรรษ พ.ศ.2500