วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

พระสมเด็จระฆังหลังฆ้อน วัดระฆังโฆสิตาราม พ.ศ.2562