วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

พระสมเด็จระฆังหลังฆ้อน วัดระฆังโฆสิตาราม พ.ศ.2562