วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

สี่หูห้าตา ครูบาชัยวงศ์ วัดพระบาทผาต้ม พ.ศ.2530