วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

เหรียญหลวงปู่ทวด

ชื่อพระ : เหรียญหลวงปู่ทวด
ชื่อหลวงพ่อ : พ่อท่านจำเนียน
ประเภท : รุ่นกันภัย เนื้อทองแดง กะไหล่ทอง
วัด-ปี : วัดต้นเลียบ พ.ศ.2536
รหัส : No.47610
วันที่ออกบัตร : 03-07-2567
เจ้าของพระ : Pattama Tanaanantarak