วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2566

รูปเหมือนอาจารย์ทิม วัดช้างให้ พ.ศ.2536