วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

รูปเหมือนอาจารย์ทิม วัดช้างให้ พ.ศ.2536