วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

พระปิดตาพังพกาฬ ศาลหลักเมืองนคร พ.ศ.2550