วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

เหรียญจตุคามรามเทพ ศาลหลักเมืองนคร พ.ศ.2550