วันศุกร์, 1 ธันวาคม 2566

พระปิดตาผงพรายสมุทร หลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พ.ศ.2499