วันศุกร์, 1 ธันวาคม 2566

พระแวหิรัญภาพ หลวงพ่อชื่น วัดควนหวาด พ.ศ.2505