วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

พระแวหิรัญภาพ หลวงพ่อชื่น วัดควนหวาด พ.ศ.2505