วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

เหรียญกลมใหญ่ พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พ.ศ.2505