วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

พระแก้วมรกต วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พ.ศ.2547