วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

พระแก้วมรกต วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พ.ศ.2547

ชื่อพระ : พระแก้วมรกต
ประเภท : ทรงเครื่องฤดูร้อน เนื้อโลหะเคลือบเขียว เครื่องทรงชุบทอง
วัด-ปี : วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พ.ศ.2547
รหัส : No.46525
วันที่ออกบัตร : 15-04-2567