วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

พระสมเด็จระฆังหลังฆ้อน วัดระฆังโฆสิตาราม พ.ศ.2562